Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Trailer]
[info] [+]Dị Nhân 8: Dark Phoenix - X-Men: Dark Phoenix (2019) [+] [+]Dị Nhân 8: Dark Phoenix - X-Men: Dark Phoenix (2019) Jean Grey bắt đầu phát triển sức mạnh phi thường tiềm ẩn trong cơ thể và nó đã biến cô thành Dark Phoenix. Bây giờ X-Men sẽ phải xem xét cuộc sống của một thành viên trong nhóm liệu có đáng giá hơn tất cả mạng sống con người trên thế giới?
x-men-dark-phoenix-header-1120097
[+]Trailer [+]Mỹ [+]2019[/info] [link] [Trailer^https://www.youtube.com/embed/uup2JFXH68g ] [/link]