Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/HD-Thuyết Minh]
[info] [+]Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên - The First Purge (2018) [+] [+]Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên - The First Purge (2018) Đây là phần tiền truyện của The Purge (Đêm Thanh Trừng) thương hiệu hit thuộc Blumhouse, trọng tâm là ngày lễ quốc gia khi “1 năm chỉ có 1 lần, hoạt động phạm tội đều hợp pháp trong vòng 12 tiếng”, và nhóm thử nghiệm đầu tiên là cư dân của Staten Island, New York.
purgeprequel
[+]Phim hành động [+]Mỹ [+]2018[/info] [link] [Server 1^https://hxload.io/?e=P8tp6VydwXbA1IY] [Server 2|https://drive.google.com/file/d/1zLwNlMCDm60cYvk143o4RdWy5cf02o_o/view] [Server 3^https://www.fembed.com/v/059l25xwno6] [Server 4^https://www.mp4upload.com/embed-3pgx8vyqdrhi.html] [/link]