Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/HD-Thuyết Minh]
[info] [+] Đại Oanh Tạc - Air Strike (2018) [+] [+] Đại Oanh Tạc - Air Strike (2018) Nội dung phim lấy sự kiện lịch sử Đại oanh tạc Trùng Khánh làm bối cảnh, từ tháng 2/938 đến tháng 12/1944, Nhật Bản đã liên tiếp tiến hành nhiều đợt tấn công Trùng Khánh, gây ra thảm cảnh người mất nhà tan cho người dân địa phương.
[+] Phim Chiến Tranh, Phim Hành động [+] Trung Quốc [+] 2018 [/info] [link] [Server 1^https://hydrax.net/watch?v=jneKZl_E_] [Server 2^https://www.fembed.com/v/pm957djx8ol] [Server 3^https://hxload.io/embed/1ZcioJDsE8UOSMI/%C4%90%E1%BA%A1i.Oanh.T%E1%BA%A1c.-.Air.Strike.mp4] [/link]