Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/HD-VietSub]
[info] [+] Gián Khổng Lồ - Mimic (1997) [+] [+] Gián Khổng Lồ - Mimic (1997) Ba năm trước, nhà côn trùng học, Tiến sĩ Susan Tyler đã nghiên cứu ra gien nhằm mục đích tạo ra một côn trùng để diệt 1 loài gián mang một căn bệnh độc. Không ngờ bây giờ, các côn trùng đó bị đột biến quay lại tiêu diệt con người .
[+] Khoa học viễn tưởng, Kinh dị [+] Mỹ [+] 1997 [/info] [link] [Full^https://hydrax.net/watch?v=LS5tuUEyi][/link]