PHIM MỚI
THỂ LOẠI
PHIM HÀNH ĐỘNG
PHIM PHIÊU LƯU
KHOA HỌC - VIỄN TƯỞNG
PHIM VÕ THUẬT
PHIM KINH DỊ
TÂM LÝ - TÌNH CẢM
PHIM HOẠT HÌNH
PHIM BỘ
PHIM LẺ
TRAILER
CHIẾU RẠP
Đánh dấu

Trạng thái:
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
TAGS:

NỘI DUNG PHIM:

[stt/16/16 Thuyết Minh]
[info] [+] Hậu Duệ Của Mặt Trời - Descendants of the Sun (2016) [+] [+] Hậu Duệ Của Mặt Trời - Descendants of the Sun (2016) Chủ yếu xoay quanh hai nhân vật Yoo Shi JinKang Mo Yeon do Song Joong KiSong Hye Kyo lần lượt thủ diễn. Yoo Shi Jin là đội trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Kang Mo Yeon là thành viên của tổ chức Bác sĩ không biên giới. Thời gian đầu gặp gỡ và hợp tác, Shi JinMo Yeon thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy nhiên về sau, mối quan hệ giữa họ dần được cải thiện. Trải qua nhiều lần xông pha vào chốn hiểm nguy, cả hai đã nhận ra tình cảm dành cho nhau. Chuyện tình của Shi JinMo Yeon là điểm nhấn, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho người xem.
[+] Phim Hành động, Phim Tình Cảm [+] Hàn Quốc [+] 2016 [/info] [link] [1^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=kZCb5cbPPtnTcDUznTyQGg8d%252FcoOlVUy5jF4LzTi7sYQpsGn0lQIlnCFjLYA36vElQl3SYagwwUiKmbLB93fVX1FFZU4HxIm7I3%252BqNTrt2n5y6v7n1dDvJ1wwnnCT8B3eP9QDSclayuolsO%252F8GPl0CYNYWtswBhf6BKsrfUCsAyrqUwM0jcT5ahK6fLTGn8oY%253D] [2^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=YbbN70nlksEi5PcQ1HfXfQyE0VL9sJ%252Bt8NMY5D1mH%252BpOM7rFG89UIMcY4NxhkTUOhARfFnYJJTnmIM8GGSzwCVIXBxbqfCr57zCFyCrRHxvVxXnxZp8fZ4KHXV82cgOvMeqbm8bCDAK5rxkWGueXRhZVvOVp%252BJec3wfCYug9r0D4vU4CATtk7JpdKyTQVvpp0%253D] [3^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=26o22eQ0gnst3%252Fw4Iz99RAeA72rmFfwPH9WopAGuktM%252BVR0gALraFjIyQLfIk6pJ49aNNQkOVD6%252FHkyDMcyi24ZjkxTpbowZWmHt528BgxWEZLK8awzofAtifrQ2TWkhFaom4qyHsigrfF3yDJtZjxu%252FxIfQeSDgEFVAoB%252BIWDAJkNeO2NZ%252F0AohavC89AquY%253D] [4^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=YA4jpq8c6qeIuENkMapAXwJ6XQAmWtxolVDabU4hmygQ2mAQkvwfrqcKveZKMncfcIkrwsLt1N41IIp%252Fga%252BgV3%252BXpLOoSUMCqKUP5bRkrW9pbccbq8GlIIR6mVDfzL7%252F5EfSjxHxyxLfJUuXxe%252Fyed%252FfemB%252Fx0uOKwGoPry59L97ZjL%252FIFoFNV7yEOrsDH3zo%253D] [5^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=4iTuF8x7fXG1c0OheHOphgn5NDtnzFsvGxf7czbJ3fE%252FWhVmfhXSP5pszU6yj52vFv1E%252FMSbSs4iMd%252FY0x255ZqjtAwdCGpcYqRUSM%252BJnl74j%252BqGIDdmTepqLswxgv2h5VCBQGuF8BsYkkpOsSFMPXJqEQm4lF2CkenzCulNNRnZJRe4f9qNEhLPacuDVPW6k%253D] [6^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=g8eSqeViLheXzPx2PnST%252FQkrNKUejreBnT7ZLWe7BTqa4QpYucvlaU%252BR%252BPVYEsOyP7BC5gUFZq0x8wzo%252BG6aWiz7NrCZNITQOK94S0cww41h8%252BsZ%252FOvxq%252BwKIdmFA5%252FV0hJGDR3UYAWjC6snsMhjFagpwgMAinb08NY0vIdLtBi79OhdgEXmopzPNnBv9G44Q%253D] [7^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=PCueFz6t0U49ifF4u2iZLQcs5lbVOvCfwq%252BlpuMIygcKSmWlyG2rQEjKbk0K0LQPPNguGATSq3uZWznFx4lqls6r2j4eA8WhfV5YSJ2OzNczuzE%252FBcOZT%252FlgbulvuROtikUYKGOc9BGuLOm%252BphtM3uyKCLhxg%252Bk97AXfXw8P60xwvS2oeJGdQToG9sA5nwav4%253D] [8^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=2JRuczAobyY%252Bloc3dbZxfQYqKNySQXLiHCZOSTtt7pOWZrtwdqVII%252BdzUSlMyj8HRptzxaMgi%252BSVr4CgUuPJeew0FX1Cf905wlVRhQyxeVmBPPgV1zT3Q32yAIbRRgsmqLEWe9J3UnHw%252BDk8XsNZAKP%252FPoS3q8%252FAw4MqcPFk5cjzP5fyLKl78RVCSltAuBV%252Bc%253D] [9^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=s0kVAuEb2huYFbKK1H%252FI6QShafduJ9QoM9AqLICduydrHlMO0F4btXeBCq1XmUeECMd7eeBU0bYtmbDZfLk8RJUkg66pTj%252BE4v6E0v8YKpwd4ls3GGM2mI9YGamNFMTGprDjgVmKiyCDd07gAfr7ASSROYUx6OlZ%252F%252F3gI%252FFvUWh47yXelNU%252F3ObVhAghyhh%252FA%253D] [10^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=G3r%252BYVkSS1WDbvGKAe%252FDjAHNCb9Ea2ddHXBb7VbfYtlRYn165dXtW6VyECH2dXepoje8Z2t%252Fa6AQGYn4QwftbG7yynf0VfMgVXLmJPcTeDhLmmGFVFChehFR2vf9sllmakC56LdvAw7KHVW4ZPNyeq%252Bn9r%252BFvmitNUx381G7RYWwFPFdvPAyRg6Nv6DHNwuJ8%253D] [11^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=x9z6nHC3xiYU46ys22rllAm%252FZIlC59MXoJn6EvybyDX%252B6idQ4Rqj%252FKQ3dzQjqOcEX9ZC0%252BSmUTNo4G8c%252BopSIx2NKuXQ95nHvv%252F2el2%252FFA6PRE9mkVEDO9ibabQ553BveQhtv2GFZnF8JhP6qez6dW4LZ6eHTHvtUda0VrH8SEJuQYiOAxuakYa25nGCK1qxY%253D] [12^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=UnoHPZlr5x92S2K5DjTtMgxxsBVrzQD4fyB%252FFK3fnm2xtr5qvQpKHuHjQ8%252BGPJRc%252BpuAPTZn1rrobEO%252BcGf8mXaGZ47yN4zCSdxXDk9Fwu%252FzptkK0Yz%252B8nO%252BwdD8UYDMH7y3OBCIHYfdnffPcS48f%252F68Cf7ZE19nGr%252FPK9nl4m5Z0pNcINNqm%252BGzMHcqz%252BIAY%253D] [13^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=mrBsBcOPz%252FLV9Cqgb7nT3AaAc2tgQvso5ulJSm7AHgNht1z%252B24u5uxOeCT8Z0sgwJkvvpSoz%252FXwNGH9v6QfR65pokSTjnOoufUls342RINeeP3APdD379oOquSj9O28OfcRp9HuF03G5q%252FCV0eUw3dBrsMKXdPW3AB3hQGXxTDtBjKT9CjAJBOmLoa4GWNeMw%253D] [14^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=93CL0sWf8z7388RvZuBxbgIW3utyxS3St0sLI65FFb%252Fi2sVhbVxZV6zXkQ4Clr4H%252FG7RUbX8BGdWhz212T6Wbe06xsEPTUMzSXfiGD4uE9CKDH2jjmS%252F%252FDXvh%252B2rnscBDDiJA%252FwdAftiu2xCXFqBFmQ%252FVWV9fDBlgeeqlvphQrqpi4AbHao5C74DTggdnTqSM%253D] [15^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=lkpsE0GNKVK6H3SWvAo5lAViT1dJGiwTXHTvFl6hC1u0qPZWTxQzOY97%252Bl26uV7KEtBCWXe3haTodwVaFfZZlGSVdWR2jAQ2O3LXxdFyYpqz%252FE0SfCxgSCe617ZuABXVmaSzd2G35evq2KQgwtcOvwYS9RGk5NJ9vvN7k3fWey%252Bfr0mkEfqLAe3mKMaTNonkE%253D] [16-End^https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=qFiwst1BRk34FfmEKSBS6gCcGegVczDeCkF%252BNt6NzEvjGehCkcH4vPxld09g9rdDE4ohiwjrL%252FlaGZuz%252BDS9Zg7QFu9oGPdGV32IQXlxNlClPUwYK5EV8GMvhyPZFKnpb1OwGUvh4eIs7qvR0%252FqNqHRZHPd6iUDQXPL4I1DAVmBrhgFEF3lp%252Fd92Qqo5Cxx2M%253D][/link]

BÌNH LUẬN VỀ PHIM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM